Eğitim Detayları

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

  • Kategori
    Üye Eğitimi
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

" 1. Giriş ve Aile İşletmelerinin Özellikleri 2. Kurumsallaşma Süreci ve Adımları 3. Vizyon, Misyon ve Değerler 4. Yönetim ve Organizasyon Yapısı 5. Performans Değerlendirme ve İnsan Kaynakları Yönetimi 6. Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama 7. İletişim ve İlişkiler 8. Kurumsal Kimlik ve Marka Yönetimi 9. Varlık ve Miras Planlaması 10. Aile Şirketlerinde Geleceğe Yönelik Stratejiler "

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

Genel Bilgiler

  • Eğitim Tarihi : 16.10.2024 - 16.10.2024
  • Eğitim Saati : 13:00 - 16:00
  • Eğitim Yeri : Online