Personel Eğitimleri

10.10.2023
Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi
10:00 - 16:00 Online

Eğitimin İçeriği : İletişim Hakkında •İletişim nedir? •İletişimi oluşturan unsurlar •İletişim süreci •Etkili iletişim nedir? Etkin İletişim Dinamikleri •Etkin Dinleme •Empati •Güven Unsuru •Eleştirme ve Eleştiri Karşılama •Önyargılardan Arınma •Açık İletişim •Öfke Yönetimi Başarılı İletişimcilerin Ortak Özellikleri •Etkili İletişim Stratejileri •Görünüm ve Kişisel İmaj İtirazlarla Başa Çıkabilme •İkna Yöntemleri •Sonuç Odaklılık •Öz Motivasyon Beden Dili • Beden dilinde açıklık/kapalılık kavramı •Beden Dili Unsurları •İnsanlar arası ilişkilerde mesafe •İnsanlarla ilişkileri engelleyen bedensel davranışlar •İnsanlarla ilişkileri kolaylaştıran bedensel davranışlar •Konuşma ve sunum esnasında doğru beden kullanımı Hedef Odaklı İletişim •İletişim Hedefi •İletişim Ortamı •İletişim Taraflarını anlamak İhtiyaçlar Hiyerarşisi İnsanların Psiko Sosyal Özellikleri

15.6.2023
İş Hayatında Stratejik Yönetim ve Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
13:00 - 16:00 Online

Stratejik Yönetim Kavramı Stratejik Yönetim Süreci SWOT Analizi Misyon, Vizyon Belirleme Amaç ve Plan Türleri Strateji Türleri -Kurumsal Strateji Türleri -Rekabetçi ve İşbirlikçi Strateji Türleri -Fonksiyonel Strateji Türleri Strateji Uygulama -Kurum Kültürü -Liderlik -Örgüt Yapıları -Kaynak Dağılımı Kontrol

13.6.2023
Ms Office Programları (Word-Excell) Eğitimi
10:00 - 16:00 Yüzyüze

18.5.2023
Problem Çözme ve Yeni Fikir Geliştirme Eğitimi
13:00 - 16:00 Online

Problem Kavramı Problem Çözme Süreci Yenilik Kavramı Yenilik Türleri Yeni Fikirlerin Özellikleri ve İşletmeler İçin Önemi Yeni Fikir Geliştirme Süreci Yeni Fikir Geliştirme Yöntemleri ve Egzersizleri Örgüt için Girişimcilik Süreci için Yeni Fikir Geliştirmenin Önemi Yeni Fikir Geliştirme Sürecinin Engelleri Yeni Fikir Geliştirmede Ekip Çalışması Örgüt Yaşam Eğrisi Yenilikçi İş Ortamının Özellikleri Yenilikçi Kişilerin Özellikleri