Eğitim Detayları

İş Hayatında Stratejik Yönetim ve Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi

  • Kategori
    Üye Eğitimi
İş Hayatında Stratejik Yönetim ve Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Stratejik Yönetim Kavramı Stratejik Yönetim Süreci SWOT Analizi Misyon, Vizyon Belirleme Amaç ve Plan Türleri Strateji Türleri -Kurumsal Strateji Türleri -Rekabetçi ve İşbirlikçi Strateji Türleri -Fonksiyonel Strateji Türleri Strateji Uygulama -Kurum Kültürü -Liderlik -Örgüt Yapıları -Kaynak Dağılımı Kontrol

İş Hayatında Stratejik Yönetim ve Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
İş Hayatında Stratejik Yönetim ve Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Genel Bilgiler

  • Eğitim Tarihi : 15.6.2023 - 15.6.2023
  • Eğitim Saati : 13:00 - 16:00
  • Eğitim Yeri : Online